Tijdens de ALV van 8 september. is Marcel Frijhoff benoemd tot erelid van de NTTB Afdeling Holland-Noord. Hij is jarenlang een zeer actief, bekend en betrokken lid geweest en heeft veel voor onze afdeling betekend. Zo heeft hij diverse functies binnen het afdelingsbestuur bekleed, zijn laatste functie was die van penningmeester, waarvoor hij zich niet meer verkiesbaar heeft gesteld. Wij feliciteren Marcel van harte met deze benoeming en danken hem voor zijn enorme inzet.