Johan de Groot versterkt afdelingsbestuur

De afdeling Holland-Noord verwelkomt Johan de Groot als nieuw bestuurslid. Johan bekwaamt zich op dit moment in de bestuurlijke zaken van de bond en met name onze afdeling, om op korte termijn als secretaris van het afdelingsbestuur te gaan fungeren.

Hieronder stelt hij zich aan ons voor.

Mijn naam is Johan de Groot, 63 jaar en woonachtig in Purmerend. In deeltijd ben ik werkzaam als ZZP-er en daarnaast verricht ik sociaal werk in onze woonwijk.

Er zijn twee verenigingen in Purmerend waarin ik al jarenlang actief ben. TTV TSO, waar ik sinds 1978  veel tijd heb besteed aan de jeugdtraining. Hier ben ik dit seizoen mee gestopt, maar ik blijf wel beschikbaar voor hand- en spandiensten bij de jeugd. Ook ben ik lid van TTV Het Nootwheer, waar ik competitie speel in de vierde klasse.
Een aantal verenigingen met jeugd zullen mij wellicht nog kennen.
In de vroegere afdeling Amsterdam en na de fusie met Kennemerland heb ik de jeugdcommissie vertegenwoordigd in het AB, onder meer als AJCL.

Voorlopig woon ik de AB vergaderingen bij en zal ik me de komende tijd verdiepen in allerlei zaken die zich in Holland-Noord afspelen.
Na één vergadering heb ik al gemerkt dat er veel op me af zal komen.
Nadat ik ben ingewerkt is het de bedoeling dat ik geleidelijk het secretariaatswerk zal overnemen van Marcel Frijhoff, die de functie van secretaris nu nog combineert met het penningmeesterschap.

Als secretaris hoop ik het bestuur te versterken en een nuttige bijdrage te kunnen leveren aan het tafeltennis binnen de afdeling.