Op 26 februari is Bart Tolman na een lang ziekbed overleden.

Bij leven was Bart lid en voorzitter van ttv Patrios in Amsterdam, voor zijn verdiensten voor zijn vereniging werd hij daar tot erelid benoemd.

In de voormalige afdeling Amsterdam was Bart een bekende verschijning, een gedreven tafeltennisduizendpoot, actief als voorzitter ad interim, als jeugdleider met een altijd vriendelijke lach en een opbeurend woord, ook voor de tegenpartij, als verbouwer en medewerker van het bondsbureau en ook een aantal jaren als afgevaardigde van de afdeling naar de bondsraad. In 2001 werd hem voor zijn werk voor de afdeling de Philip Mortierbokaal toegekend.

Bart had zich al jaren geleden teruggetrokken uit het tafeltennis en woonde in Almere, volledig uit het zicht verdwenen van zijn voormalige tafeltennisomgeving. Degenen die hem gekend hebben, zullen hem als een aimabel en behulpzaam persoon blijven herinneren. Bart is bijna 89 jaar oud geworden. Ons medeleven gaat uit naar zijn kinderen en kleinkinderen.