Naar aanleiding van de start van de competitie komen er bij het Afdelingsbestuur meldingen binnen dat niet altijd de Corona-maatregelen worden gehanteerd bij de bezoekende vereniging. Daarnaast vraagt men wat het beleid is als daardoor een bezoekende team besluit om niet te gaan spelen.
 
Allereerst gaat wij er van uit dat elke vereniging, voor zover de maatregelen vanuit de overheid  nog gelden, er voor zorgdraagt dat deze maatregelen ook gehanteerd worden.
 In het kort nog even:
publiek is toegestaan (tot 22:00 uur), met vaste plek en 1,5m afstand;
-de kantine is open (tot 22:00 uur);
-en er gelden voorwaarden zoals mondkapjes, controle corona-toegangsbewijs, 1,5 meter  afstand houden en instructies ter plaatse zoals desinfecteren en looproutes.
Voor wat betreft de vraag wat het beleid is als het gaat om het huiswaarts keren van een bezoekende team vanwege het niet hanteren van bovengenoemde Corona-maatregelen heeft het Afdelingsbestuur het volgende besloten:
 
-Het bezoekende team dient, na melding bij de zaal, per omgaande via de eigen wedstrijdsecretaris contact op te nemen met de Afdelings-competitieleiding met de moverende redenen van het huiswaarts keren;
-Het wedstrijdformulier van de ontvangende vereniging wordt, indien er vermeld wordt dat het bezoekende team niet is komen opdagen, niet zonder meer geaccepteerd;
-Indien blijkt, na hoor en wederhoor, dat het huiswaarts keren terecht is geweest zal er geen geldelijke boete of sanctie zoals punten in mindering volgen voor het team dat huiswaarts is gegaan;
-de wedstrijd zal door de Afdelingscompetitie-leiders, op kosten van de ontvangende vereniging opnieuw uitgeschreven worden, al dan niet op neutraal terrein.
Van uitgaande dat deze opstartperikelen in het verder verloop van de competitie niet meer zullen gaan plaatsvinden verzoeken toch een ieder om eventuele misstanden op een rustige wijze te overleggen met het verantwoordelijke verenigingslid van de ontvangende vereniging ter plaatse en tijdig de Afdelingscompetitie-leiding te informeren.

Met vriendelijke groet,

Arjen Kreike, Voorzitter Afdelingsbestuur NTTB, Holland-Noord

06-30331200