Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag ivm met de extra Corona-maatregelen blijkt dat ook de binnensporten onder niet-essentiële activiteiten vallen. De kleinere sportbonden, waaronder ook de NTTB, werden hierdoor compleet verrast. In de week ervoor waren er geen aanwijzingen voor een nadere aanscherping van de maatregelen.

Na 17.00 uur mag er niet meer gesport worden. Doel van deze maatregelen is het beperken van vervoersbewegingen en minder personen bij elkaar laten komen om zodoende het aantal besmettingen te verminderen. Voor het afdelingsbestuur is dit mede een argument om de laatste competitieronde niet te laten doorgaan. Immers, het beoogde effect wordt niet bereikt door de activiteiten naar een ander tijdstip te verschuiven.

Binnen afdeling Holland-Noord kan de laatste speelronde niet meer in de avonduren gespeeld worden. Wat heeft dit voor consequenties en kan hier iets aan gedaan worden?

Afdelingsbestuur en ACL’s  hebben overleg gepleegd om de mogelijkheden te onderzoeken op welke wijze de najaarscompetitie kan worden beëindigd. Gebleken is dat een oplossing waarbij er geen teams zijn die bevoordeeld of benadeeld worden, niet mogelijk is.

Het wachten met het volledig uitstellen van de 10e speelweek tot na het ongewisse einde van deze avond lockdown is organisatorisch geen mogelijkheid. 12 december moeten in NAS de teamsamenstellingen voor de seniorencompetities zijn ingevoerd en definitief ingediend.  Uitstel hiervan zorgt ervoor dat de voorjaarscompetitie 2022 pas medio februari of nog later van start kan gaan. Rekening houdend met de voorjaars- en meivakantie, diverse feestdagen en vrije speelweken heeft dit tot gevolg dat de laatste speelronde pas eind mei/begin juni gespeeld kan worden. Om meerdere praktische redenen wordt dit als onhaalbaar beschouwd.

De (on)mogelijkheid om de competitie netjes uit te spelen is ons door de overheid opgelegd en daar zullen wij ons aan moeten onderwerpen, met alle daarbij horende gevolgen. Welk besluit het afdelingsbestuur ook neemt, we beseffen dat er altijd teams zijn die te kort krijgen en anderen daardoor weer iets te veel.

Conform het bepaalde in art. 50 van het afdelingscompetitiereglement kan het bestuur beslissen in gevallen waarin het reglement niet voorziet. De ontstane situatie, veroorzaakt door de lockdown is zo’n geval. Na zorgvuldige afweging en overleg met meerdere bestuurders van verenigingen heeft het afdelingsbestuur zijn verantwoordelijkheid genomen en de volgende besluiten genomen:

De 10e speelronde wordt helemaal geschrapt, dus ook wedstrijden die eventueel op zaterdag 4 december gespeeld zouden worden. Er wordt voor de seniorencompetitie (zowel regulier als voor de duo-competitie) een eindstand opgemaakt na 9 wedstrijden waarover de gepubliceerde promotie/degradatie regeling van toepassing is.

Van teams die nog geen 9 wedstrijden hebben gespeeld zal hun huidige puntentotaal worden geëxtrapoleerd naar het aantal punten dat zij zouden behaald kunnen hebben na 9 wedstrijden.

De jeugdcompetitie kan op de gebruikelijke wijze worden uitgespeeld, er wel rekening mee houdend dat de wedstrijden om 17.00 uur beëindigd moeten zijn.

Nogmaals, het is zeker geen oplossing waar iedereen zich kan vinden, desondanks zijn we van mening dat deze besluiten het meest recht doen.

Met sportieve groet,

Namens het afdelingsbestuur