De coronaversoepelingen voor de sport gaan per 26 juni een nieuwe fase in. Voor de sport betekent dit onder andere dat wedstrijden vanaf 26 juni voor iedereen zijn toegestaan en dat publiek bij amateurwedstrijden en -trainingen weer welkom is, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen. Zie ook ons coronadossier. Aan een brief – die verstuurd is naar alle NTTB tafeltennisverenigingen – duidt NTTB-Bondsvoorzitter Jan Simons het goede nieuws.

“Beste verenigingsbestuurders,

In mijn vorige brief schreef ik u al dat we binnen de beperkingen van het sportprotocol weer mochten gaan tafeltennissen. Inmiddels worden de volgende versoepelingsmaatregelen van kracht.

Het kabinet heeft vrijdagavond bekend gemaakt per 26 juni de volgende stappen in het heropeningsplan te zetten. Voor de sport betekent dit onder andere dat wedstrijden vanaf 26 juni voor iedereen zijn toegestaan.

De anderhalvemeter regel is en blijft leidend:

  • Tijdens het sporten is onderling afstand houden niet nodig als dit de sportbeoefening in de weg staat (dubbelen is weer volledig mogelijk)
  • Publiek is welkom op de maximale capaciteit van de accommodatie met inachtneming van de anderhalvemeterregel en vaste zitplaatsen
  • Alleen als de anderhalvemeterregel niet kan worden gehanteerd gelden de voorwaarden die gelden voor evenementen (coronatoegangsbewijs)

Dat betekent dat er vanaf 26 juni weer toernooien kunnen worden georganiseerd, maar vooral dat richting het nieuwe seizoen er weer perspectief is om gewoon met de competitie te starten en toernooien te organiseren.

Jan Simons.

Goede ontwikkelingen
Met deze goede ontwikkelingen kijkt iedereen weer uit naar de competitie en teams kunnen nu nog worden ingeschreven! De inschrijving voor de landelijke competitie staat nog open tot 1 juli en voor veel afdelingscompetities is de deadline nog later. Neem daarvoor contact op met de Afdelingscompetitieleider.

Voor sportkantines gelden weer reguliere openingstijden en vervallen bijna alle beperkingen voor binnen en buiten, maar blijven wel enkele voorwaarden van kracht.

Tenslotte
Uit de verschillende positieve berichten die ik heb mogen ontvangen blijkt dat iedereen voortvarend aan de slag is gegaan om mogelijk te maken dat we weer kunnen starten met onze mooie sport. Zoals het zich nu laat aanzien kunnen we binnen “het nieuwe normaal” weer tafeltennissen als vanouds! Ik wens jullie allemaal veel tafeltennisplezier en spreek de wens uit om jullie weer in persoon te ontmoeten tijdens de komende informatiebijeenkomsten waarin we als hoofdbestuur uitleg gaan geven aan de toekomstplannen van onze vereniging.

Rest mij u alvast een fijne zomervakantie te wensen en als laatste eindig ik met mijn vaste slogan:

De Nederlandse Tafeltennisbond zijn en blijven we samen!”

Met sportieve groet,
Nederlandse Tafeltennisbond
Jan Simons 
Uw voorzitter.

Bekijk de meest actuele versie van het Protocol verantwoord sporten per 26 juni.